Brandwerend alu schrijnwerk


Reynaers Aluminium heeft een volledige productlijn met brandwerende oplossingen gelanceerd die integraal voldoet aan de Europese normen. Ze bieden een innovatieve brandwerende raam- en deur-oplossing gebaseerd op een geïsoleerd driekamer-systeem.

Het CS77-FP30 of FP60 systeem werd getest in een geoptimaliseerd testprogramma en in nauwe samenwerking met geïnformeerde instellingen doorheen Europa. Een speciaal testprogramma werd aangewezen om alle vereiste configuraties te certificeren.

Na diverse opleidingssessies is Cetec één van de door Reynaers geselecteerde bedrijven die deze producten mag fabriceren. De plaatsing van de brandwerende elementen kan gebeuren door de klant of door onze eigen gekwalificeerde monteurs. Elk element wordt voorzien van een certificaat.

Onze brandwerende oplossingen bieden:

  • ontsnappingsroutes van minimum 30 of 60 minuten die een veilige evacuatie verzekeren voor alle mensen in het gebouw
  • beperkte toename van temperatuur van minimum 30 of 60 minuten om mensen aan de andere zijde van de brand te beschermen
  • een tijdspanne van 30 of 60 minuten voordat de brand zich binnen of buiten het gebouw verspreidt
  • isolatie van brandende gebouwen in de omgeving

Wenst u bijkomende inlichtingen of een offerte? Gelieve ons dan te contacteren.

  • Brandwerende deuren banner - Cetec bvba
  • Brandwerende deuren door Cetec bvba
  • Brandwerende deuren van Cetec bvba